Autonomní kanalizace pro domácnost

Autonomníkanalizace pro domácnostpomůže jednotlivým vývojářům požívat výhod civilizace, nebude ovlivňována impulsy, preventivní prací. Srdcem systému je čistící struktura jednoho z těchto typů:

 • sedimentační nádrž - osvětlení odpadních vod se používá z důvodu usazování velkých frakcí
 • septik - anaerobní čištění vhodnými bakteriemi
 • aerotank - zpracování organických polutantů aerobními mikroorganismy
 • Stanice Deep Cleaning Station - kombinace tří předchozích metod uvnitř nádrže, která je částečně blokována kamerou

V první verzi je odpad čištěn o 15%, ve druhém o 30%, ve třetím o 40%, v druhém případě je kapalina čištěna na 98%, může být použita v každodenním životě.

Jak vypracovat autonomní kanalizační plán

Pro kvalitativní práci jednotlivých drenáží se vyžadují výpočty:

 • hydraulické výpočty - zaměřené na denní spotřebu kapaliny, vypočítá průsečík potrubí, schéma vnitřní kanalizace, možnost gravitace
 • objemseptik- nezbytný pro účinné čištění odpadních vod
 • \ t
 • parametrů vnějšího potrubí - je nutné vypočítat sklon dálnice, průměrnou rychlost proudění, samočisticí schopnost při smíchání šedých, fekálních odtoků

Kanalizace pro dům neinfikuje půdu pouze v případě dodržování norem SNiP, SES, podle kterých je septik odstraněn ve vzdálenosti 15, 4, 5, 3 m od přívodu vody, silnic, základů, stromů, resp. Výběr materiálu potrubí se provádí ve fázi návrhu ss ohledem na jejich vlastnosti:

 • NPVH - odolnost vůči vysokým teplotám, agresivní kapaliny, nízká mrazuvzdornost, potřeba ohřevu (prohloubení), rychlé spojení se zvony, aplikace v tlaku, beztlakové, vakuové potrubí
 • PP - vlastnosti se nemění od teplotních výkyvů, připojení potrubí maximálně zjednodušuje montáž, odolnost vůči domácí chemii
 • PND - mrazuvzdornost, tavení z vysokých teplot, svařovací spojení, kompresní spojky, přijatelná cena

Samostatný kanalizační systém pro domácnost nelze namontovat na různé materiály, protože zdrojem je výrazně snížená udržitelnost. Všechny materiály jsou vhodné pro záporný, nízký, vysoký tlak média (vakuum, samo-tlak, tlaková kanalizace).

Využití autonomní kanalizační soustavy

Řádné fungování znamená dodržování pravidel:

 • separace fekálního, šedého odtoku pomáhá zabránit ucpávání
 • , jejich spojení se septikem snižuje zatížení kolonie bakterií
 • .
 • pozorovací, přechodné, úhlové studny poskytují přístup k rizikovým oblastem, ve kterých může docházet k ucpávání
 • .
 • v nádrži se septikem, voda je zcela vyprázdněna, když je vypuštěna do půdy
 • voda po čištění ve VOC, aerotank může být znovu použit
 • pravidelnost čerpání aerotanků každé tři roky, septický trik každý rok
 • Dvakrát ročně mytí čistírny zvyšuje dobu opravy
 • .
 • odvodňovací systémy, \ tdešťová kanalizace, kanalizace pro domácnost nelze kombinovat

Autonomní kanalizační systémlze snadno čistit vysokotlakými myčkami, což vyžaduje nákup hadice s tryskami. Vnitřní povrch je obnoven do původního stavu. Bakterie se přidávají do aerotanek v souladu s pokyny výrobce (obvykle jednou za šest měsíců). Samostatný kanalizační systém pro dům by měl mít vnější, vnitřní část, odvodnění, odvodnění dešťové vody. Absence některého z nich snižuje komfort užívání, přispívá ke zničení budovy, zalévání, zalivanoy spiknutí.