Čedičová vata

Vztahuje se na různé druhy minerální vlny. Oni jsou voláni kamenná vlna. Vláknitý tepelně izolační materiál vyrobený z roztavených sopečných eruptivních hornin.
Čedičová vata se vyrábí tavením při teplotě asi 1500 ° C. Při tavení hornin ve speciálních podmínkách za použití high-tech zařízení se z něj stává jemný vlněný materiál. Vlákna jsou navzájem spojena speciálními spojovacími prvky. Pro všechny typy čedičové vaty se vyznačuje biologickou a chemickou odolností. Silná vlněná vlákna nejsou během provozu zničena pod vlivem různých přírodních a klimaticky složitých podmínek (včetně vysokých teplotních výkyvů), ani pod vlivem různých druhů chemikálií (včetně kyselin a zásad).