Co je lepší: LLC nebo AT? Vyberte si formu podnikání

Každý sní o vlastním podnikání. Někdy však realita neospravedlňuje malované obrazy ve snech. Chcete-li začít velký podnik, musíte projít právní postupy a určit provádění organizačních a právních činností. Poměrně často můžete v této otázce najít obchodní pochybnosti. V tomto článku se budeme zabývat rysy AT a LLC, a také se snaží zjistit, co je lepší.

Obsah
  1. Vlastnosti společnosti LLC
  2. Výhody:
  3. Nevýhody:
  4. Vlastnosti AT
  5. Výhody:
  6. Nevýhody:

Vlastnosti společnosti LLC

Výhody:

1. Účastníci LLC nenesou ztráty na ztrátě, protože nemají žádné povinnosti související s činností společnosti.

2. Statut společnosti LLC předpokládá omezení přijímání nových členů společností. Tato omezení platí také pro odcizení podílu účastníkem třetí stranou.

3. Účastník LLC může být osvobozen od partnerství prostřednictvím soudních sporů.

4. LLC předpokládá vysoký stupeň soudržnosti mezi účastníky.

5. Kapitál LLC je tvořen příspěvky samotných účastníků.

6. Společnost nevydává akcie, z čehož vyplývá, že nedochází k emisím, což trvá mnoho času.

Nevýhody:

1. V případě odjezdu jednoho z účastníků ztrácí společnost podíl na kapitálu.

2. Všechna rozhodnutí musí být přijata jednomyslně. Při absenci souhlasu jednoho z účastníků je rozhodnutí nemožné.

3. Pokud dojde ke změně složení účastníků nebo velikosti částic,je třeba zahrnout všechna data do dokumentace.

Vlastnosti AT

Výhody:

1. Existují omezení týkající se odpovědnosti podílu na základním kapitálu.

2. Existuje možnost hromadění velkých objemů peněz.

3. Možnost přilákat neomezený počet akcionářů.

4. JSC má právo nepodléhat státní registraci pro nákup a prodej svých akcií.

5. JSC má právo vykonávat prioritní počet licencovaných činností.

Nevýhody:

1. Existují určité obtíže při registraci společnosti, jakož i registrace a předkládání účtů.

2. Účast na řízení společnosti je minimalizována.

3. Pro vydání akcií se vyžaduje státní registrace.