Instalace plynového sloupku vlastníma rukama: pravidla a instalace zařízení v bytě nebo soukromém domě

Přemýšlíte o tom, který ohřívač je lepší, mnozí majitelé se zastaví volbou plynového zařízení. Tato zařízení jsou spolehlivá, trvanlivá a schopná ohřát velké množství vody. Kromě toho je plyn levnější než elektřina a spotřebovává se mnohem ekonomičtěji. Ale mějte na paměti, že instalace plynového sloupu ve vaší domácnosti vyžaduje znalost některých závazných pravidel.

Obsah
 1. Základní pravidla pro instalaci
 2. Požadavky na umístění
 3. Zrušení předchozí jednotky
 4. Plynové zařízení v soukromém domě
 5. Montáž sloupku v bytě
 6. Normy a požadovaná dokumentace

Základní pravidla pro instalaci

Úplnou instalaci plynového sloupu nebude možné provést navzájem, protože je to pouze pracovník nebo organizace, která má oprávnění k nakládání a instalaci tohoto spotřebiče. To znamená, že ruční připojení sloupku k plynovému kanálu a jeho provoz je zakázán, ale k provedení všech ostatních prací je povoleno.

Před instalací plynového sloupu v bytě musí majitel objednat projektovou dokumentaci pro spojení a instalaci. Přípravná fáze chvíli trvá a může být použita k výběru modelu plynového sloupce.

K tomuto procesu je třeba přistupovat vážně, protože v místnosti, kde není komínový kanál zabudován do zdi, je zakázáno instalovat zařízení. Výstup však existuje. Majitel by měl koupit ohřívač vody s uzavřenou spalovací komorou. V tomtozařízení hraje roli koaxiálního potrubí komína, které se zobrazuje na ulici stěnou. Návrhář je povinen tuto situaci nahlásit.

Komín pro plynový sloup. Jaké jsou možnosti výběru?

Požadavky na umístění

\ t

Místo instalace je zřízeno přípravným projektem. Majitel, který si přeje instalovat ohřívač plynu , se však musí seznámit s pravidly pro instalaci:

 • Jednotka je namontována v kuchyni, ve spíži nebo v jiných nebytových prostorách. Nicméně, podle nových pravidel, umístění topení v koupelně je nepřijatelné.
 • Trubka spojující vývod, určená pro odstraňování spalin a vstup do komínového kanálu by měla být vyrobena z nerezové nebo pozinkované oceli. Průměr - 120 mm, tloušťka stěny - ne menší než 1 mm. Hliníkové a vlnité trubky se nedoporučují.
 • Přímý úsek potrubí při výstupu z ohřívače by měl být 30-50 cm.
 • Plocha prostor, kde bude zařízení umístěno, nesmí být menší než osm metrů čtverečních a výška místnosti nesmí být menší než dva metry.
 • Vzdálenost od stěn k kamenivu je větší než 15 cm, k nejbližšímu plynovému spotřebiči - 10 cm. Před sloupem by neměly být žádné překážky ve vzdálenosti 60 cm.
 • V soukromém domě je potrubí pro odstraňování spalin připojeno k komínu v bytě - k vestavěnému nástěnnému komínovému kanálu. Spojení sloupu s ventilačním potrubím je přísně zakázáno, protože jinak bude oxid uhelnatý přijímat další byty, které mohouvést k tragédii
 • Místnost musí mít pohyblivé okno.
 • Vyžaduje se dobrá trakce. Potvrďte, že splňuje standardy, bude nutné zdokumentovat.

Připojení plynové kolony.

Je třeba mít na paměti, že požadavky na instalaci plynového sloupu v bytě jsou stejné jako u soukromého domu. Když je vybrán pokoj, může být pozván inženýr. Bude kontrolovat, zda prostor vyhovuje, a přistoupí k přípravě projektového projektu.

Zrušení předchozí jednotky

Pro instalaci plynových zařízení existují tři důvody: bylo rozhodnuto, že místo jiného typu ohřívače bude poprvé instalována kolona, ​​odborníci na plynárenské služby trvají na přemístění spotřebiče do jiné místnosti a sloupec nahradí novým. V tomto případě je nutné před instalací nové jednotky demontovat starou jednotku . Posloupnost akcí:

 • Odpojte přívod plynu zablokováním speciálního ventilu. Potom pomocí plynového nebo rozdělovacího klíče odšroubujte matici na hadici nebo trubce, se kterou je plyn veden do kolony.
 • Odpojte spotřebič od přívodu vody. Stává se, že vedle zařízení není instalován speciální jeřáb a pak je nutné vodu překrýt po celé místnosti.
 • Odstraňte trubku, která spojuje komín se sloupem a všemi podpěrami, které podpírají zařízení na stěně.

Demontáž je poměrně jednoduchá. Všechny tyto práce může provádět sám domácí mistr.

Plynové zařízení v soukromém domě

\ t

Bez ohledu na to, zda se provádí montážPrvní nebo předchozí výměna se provádí pouze za určitých podmínek. Nejprve nainstalujte komín a proveďte zapojení komunikace. Po kontrole kapoty můžete zahájit instalaci.

Systém, jak instalovat plynovou kolonu v soukromém domě:

 • Určete prostory pro umístění zařízení.
 • Označte stěnu a vyvrtejte otvory.
 • Zašroubujte hmoždinky. Pokud je stěna dřevěná, může být počet majitelů zvýšen, aby byla zaručena stabilita konstrukce.
 • Zavěste kolonu a vložte filtry, aby byla zajištěna čistota vody (prodlouží se tím životnost jednotky).
 • Připojte jeřáby Maevsky.
 • Odřízněte potrubí a namontujte teesid nebo do něj namontujte.
 • Namontujte jeřáby a utěsněte spojovací prvky.
 • Připojte sloupek k potrubí studené vody pomocí hadice a třísek (můžete zakoupit další těsnicí prostředek).
 • Zkontrolujte těsnost všech spojů. K tomu otevřete vodu a zkontrolujte, zda nedochází k úniku. Pokud je problém zjištěn, je třeba dotáhnout matice a znovu utěsnit těsnění.
 • Zkontrolujte tah. Jeho norma je v rozmezí 1,95 - 29,4 Pa. Důležité: Tento krok provádí odborník.

Namontujte plynovou kolonu

I když vlastník reproduktoru ví, jak správně nastavit plynový sloupek v kuchyni nebo ve spíži, připojení k plynu, uvedení do provozu a seřízení provádí pouze odborný pracovník. Pokusy o to samy o sobě ohrožují nejen pokuty, ale takénou situaci.

Montáž sloupku v bytě

Instalace ohřívače v obytném domě je složitější proces. Pokud se instalace provádí poprvé, je lepší svěřit veškerou práci výrobcům plynu. V případě výměny je povolena osobní instalace. Ale přesto, bez specialisty nemůže udělat, protože jednotka musí zaregistrovat. Nejlepším řešením je pracovat pouze na umístění zařízení na stěnu podle navrženého návrhu a připojit vodovodní hadici. Vše ostatní budou prováděny pracovníky plynárenských služeb.

Instalace spotřebiče je poměrně jednoduchá. Zpočátku se provádějí výpočty výšky kotevních úchytů tak, že svislé potrubí, spojené se zařízením, má velikost 30 a více centimetrů a vedení ke komínu je umístěno pod určitým úhlem. Velikost tohoto úhlu určuje výšku stropu v místnosti.Po výpočtech se provádějí tyto práce:

 • Změřte vzdálenost mezi otvory pro montáž na sloup a vyznačte tyto rozměry na stěně.
 • Vyvrtejte požadované otvory.
 • Připevněte držáky držáku ke stěně.
 • Zavěste sloupek.
 • Namontujte přívodní hadici vody a zkontrolujte těsnost.

Instalace, přeprava plynových zařízení. Rekonstrukce systému zásobování plynem. Kryvorizhazh

U této nezávislé instalace je dokončena. Připojení plynového potrubí provede odborník vydáním příslušného registračního dokumentu.

Normy a požadovaná dokumentace

Instalace plynusloupy v bytových domech se provádějí v souladu s normativními dokumenty: Snip 41-01-2003, SNiP 42-01-2002 a SNiP 31-01-2003. Změní-li se umístění zařízení nebo je poprvé instalováno , musí vlastník připravit následující dokumentaci:

 • Technický pas pro topení.
 • Závěr o stavu komína.
 • Zpráva je zaslána správě o přestavbě v domě.
 • Projekt.
 • Žádost o zaměstnání zaměstnanců příslušné organizace.

Po přípravě dokumentace a získání povolení začnou výrobci plynu pracovat na přípravcích do společného stoupačky (v případě potřeby). Poté zkontrolujte, zda instalace zařízení odpovídá normám a připojte plynovou hadici ke sloupu. Ohřívač se potom uvede do provozu a nastaví. Pokud bude vše v pořádku, vydá se doklad o registraci a dodávce ohřívače vody. Kromě toho musí vlastník obdržet kladný závěr z technické kontroly hasičského sboru a zapsat kolonu do ZISZ.

Plynový ohřívač - velmi úsporný a pohodlný typ zařízení. Je důležité si uvědomit, že ruční instalace a připojení musí být provedeny v souladu s přijatými normami a pak pouze do určitého okamžiku. Základní práce při startu by měla být svěřena odborníkům. Správně nainstalovaný reproduktor bude bezpečný a potěší majitele let služby.

Požadavky na prostory s plynovým zařízením