Izolační materiály pro střešní krytiny


Užitečné tipy pro opravu střechy rukama. Volba izolačních materiálů pro střechu.

Nejoblíbenější izolační materiály jako polystyrenová pěna, polystyren a PUR pěna. Svou strukturou se jedná o odrůdy minerálních vláken.

Mají rozlišovací znaky, například označení U. Pouze při nákupu schválených materiálů si můžete být jisti jejich spolehlivostí, kvalitou a požární bezpečností. Na štítku se znakem U je uvedena tepelná vodivost materiálu. Izolační materiály skupiny 040 nebo 035 jsou optimální.

Pouze kůže je substrátem parotěsné zábrany pro ručníky, má hrubozrnný sprej na dechtových tmelech. Délka role je 30 m, její hmotnost je 11-20 kg

.

Hydroizolje obkladový materiál určený pro zařízení pro horké bituminózní parotěsné tmely pro vícevrstvé střešní krytiny.

Pomocnými materiály jsou nátěry určené pro nátěry střechy, různé spojovací prvky (šrouby, hřebíky, svorky, svorníky, smyčky), všechny druhy tmelů používaných pro pokládku střešních krytin.

Místo opravuje byt sám.