Jak izolovat pravý půdní prostor. Čím lepší je zahřívat střechu podkroví


Je lepší izolovat střechu podkroví.

Pokud máte v plánu postavit půdní vestavbu, pak je při instalaci válcované střešní konstrukce budovy a její pokládání nutné provést opatření na její dobré izolaci. Izolace musí nejen chránit podkrovní místnost před atmosférickými srážkami, ale také zabránit procesu chlazení místnosti. Jak výzkum naznačuje, vzhledem k neizolované střechy domu je ztracen asi třicet procent tepla, tak zvažte, jak izolovat podkroví přímo na místě opravy bytu.

Pokud se podkrovní prostor neizoluje vůbec, nebo tyto práce provádějí ve spěchu a nedostatečně, pak je zajištěn studený vzduch vzduchovými kanály střešního větrání. Studený vzduch v kontaktu s teplými povrchy podkrovní konstrukce způsobí proces kondenzace vlhkosti. Kondenzace se bude v budoucnu hromadit mezi krokvemi v oblasti stropu a samotného stropu. Přítomnost vlhkosti na dřevěných površích nutně povede ke vzniku plísní a hnití dřevěných konstrukcí. Izolační vlastnosti střechy se také výrazně zhorší, což zvýší náklady na vytápění domu.

Na základě výše uvedených skutečností bude jediným správným řešením v této situaci kvalitativní izolace půdního prostoru určená pro dlouhodobý provoz. Pojďme pochopit, jak a co je lepší zahřát střechu podkroví domu.

V současné době je nejoblíbenějším způsobem, jak zvýšit hodnoty tepelné izolace podkroví, jeho izolace pomocí ohřívačena minerální bázi a vlny ze sklenice vlákna. Použití druhé možnosti stojí o něco levnější. K výhodám izolace podkroví se skleněnou vatou lze přisoudit pohodlí její instalace, nedostatek organické hmoty ve vláknech, její netoxičnost pro lidské tělo, vysoká požární bezpečnost, vysoká tepelná vodivost s řádnou instalací. Mezi nevýhody patří nepohodlí stohování skelné vaty. To je způsobeno přítomností malé hromady skla ve vlně. Významné vystavení se sliznici oka může způsobit vážné poškození a vniknutí do kůže může způsobit svědění, mikroskopické poškození a senzibilizaci. Z tohoto důvodu musí být všechny práce spojené se skleněnou vlnou prováděny s použitím prostředků na ochranu exponovaných částí těla. Mezi ně patří pryžová razítka, uzavřený typ oblečení, speciální druh brýlí s gumovými prvky kolem okrajů. Nezapomeňte použít gázovou masku nebo respirátor, protože ve vzduchu proudí mikroskopické částice skla. Když dokončíte práci, zničíte oblečení. Z kontaminace skleněným prachem se nezachrání.

Použití minerální vlny zakrývá nebezpečí. Navíc má řadu výhod. Patří mezi ně přírodní složení syntetických vláken, které se skládají z jemných drcených kamenných strouhanek, jakož i malého podílu. Také minerální vlna má vynikající propustnost pro páry a nízkou hygroskopičnost. Zpracování je mnohem snazší zpracovat vlnu ze skleněných vláken.

Ale jeho použitíjeho izolaci od vnějšího prostředí. V souvislosti s vynikajícími vlastnostmi absorbujícími hluk minerální vlny jsou široce využívány při stavbě vnitřních příček v domě. Za cenu minerální vlny poněkud dražší skleněné vaty. Odborníci však důrazně doporučují použít pro izolaci prostor a jejich zvukovou izolaci, jedná se o minerální vlnu, protože na konci času budou prostředky vynaložené na její nákup vykoupeny kvůli vysokým tepelně izolačním vlastnostem podkroví. Použití skelné vaty nezaručuje zachování výše uvedených vlastností.

Jak izolovat půdu vpravo a tím lépe je zahřívat střechu podkroví

Obsah tohoto článku vás seznámí s technologií izolace půdního prostoru pomocí materiálů firmy Paroc, známého výrobce tepelně izolačních materiálů. Produkty Paroc nebudou levné. Ale nejsme tak bohatí na nákup levných věcí. Tepelná izolace z kvalitních materiálů bude mnohem delší, než je tomu u levných analogů neznámého výrobce.

Za zmínku stojí také skutečnost, že společnost Paroc vyrábí tepelně izolační materiály dvou typů pro snadnou instalaci. První je vyroben ve formě role z tepelně izolačního materiálu, který je vhodný pro použití na vodorovných plochách, a druhý typ tepelné izolace je vydáván ve formě čtvercových desek. Jsou velmi vhodné pro montáž na svislé povrchy a zkosené stěny. Kromě toho lze údaje tepelně izolačních desek snadno řezat běžným nožem, dát jim libovolné obrysy aBlízko ke všem střešním konstrukcím a k sobě bez vytváření dutin a trhlin.

Při provádění izolace prostor je nutné mít stavební nůžky. Jako možnost můžete použít běžné velké tkáňové nůžky. Kromě toho budete potřebovat dlouhý nůž, gumové kladivo s gumovou špičkou, kovové pravítko pro substrát při řezání ohřívače a výše uvedených osobních ochranných pomůcek.

Pokud krok raftingových paprsků nepřekročí padesát pět - šedesát centimetrů, pak nej racionálnější využití čtvercových řezů ohřívače. Tato metoda zajistí dobrý stupeň kontaktu ohřívače se stromem. Před pokládkou izolace je nutné prohloubit vnitřek místnosti hrubou mřížkou desek se středně velkými nehty. Můžete použít uncut desky, výběr mezi nimi vzdálenost asi dvacet až třicet centimetrů. Je žádoucí, aby jejich tloušťka byla všude stejná. Pokud je konstrukce krokví po instalaci mírně svažitá, lze tuto závadu odstranit plánem. Současně musí být každá z tyčí zarovnána na jedné lince a zkontrolována na úrovni budovy. Tím se zabrání problémům s výškovými změnami při instalaci sádrokartonových desek nebo jiných materiálů používaných jako dekorativní nátěry.

Po dokončení instalace grilu odstraňte prach a nečistoty uvnitř konstrukce pomocí konstrukčního vysavače nebo běžného koště. Aby se zabránilo výskytu plísní, hub a hnilobydřevěné konstrukce je nutné ošetřit speciálními ochrannými prostředky. Velmi dobrý v těchto případech se ukázal jako prostředek na ochranu dřeva Senez. Jeho cena je v souladu s kvalitou. Je samozřejmě možné použít i Pinotekst, ale jeho cena výrazně převyšuje cenu Senezhy. A s ohledem na skutečnost, že droga je potřeba hodně, je úspora peněz významná. Zpracování dřevěného povrchu není žádoucí, aby bylo možné nést zahradní střelce. Neposlouchejte rady různých domácích stavitelů o údajných výhodách tohoto typu léčby. Ošetřování štětcem nebo válečkem je mnohonásobně vyšší než kvalita zpracování práškovým drtičem při výrazně nižších nákladech na léčivo. Ošetření se provádí v několika vrstvách, po čekání na zaschnutí staré vrstvy povrch dřeva vyschne. Nakonec se léčivo vstřebává za dva dny. Během této doby také zcela schne dřevěný povrch.

Při instalaci ohřívače v oblastech skosených povrchů je vhodné použít ohřívač. To zajistí lepší přilnavost plátna a tím i kvalitu práce. Při zahřívání vodorovných povrchů massandry je nejlepší volbou namontovat stěrku ohřívače, válet po délce a skládat mezi krokvy. V případě nedostatku jedné látky na šířku, s pomocí ocelového pravítka, by měl být nůž odříznut z nového kusu izolace a pevně zasunut do vytvořené mezery. Pro těsnější uchycení vyřízněte kus o tři centimetry více, než je šířka mezery. Jako výsledek, všechny dopisytepelná izolace musí být pevně uzavřena na povrchu. Zabrání se tak vzniku trhlin mezi plachtami tepelné izolace a vzhledem mrazících ploch střechy. Po výše uvedených pracích začnou instalovat podlahové krytiny mansandra. K tomuto účelu můžete na požádání použít panel, desky nebo desky USB. Vše záleží na vaší chuti a dalším jmenování půdního prostoru.

Naše varianta je příkladem postupného pokládání topného tělesa pomocí nerovných desek. Každý z nich je přibit nehty v délce asi pět až sedm centimetrů. Tímto způsobem se dále zamezí pomačkání desek a změnám tvaru povrchu. V případě požadavku lze tuto podlahovou krytinu ošetřit kruhovým nástrojem a opatřit několika vrstvami laku na podlahu.

Na vnitřní straně mřížky by měla být zakryta parotěsná zábrana, která by ji měla být sešívačka spevněna sponkami. Švy mezi fóliemi parotěsné zábrany jsou lepeny speciální páskou pro parotěsnou fólii a pro tento účel je možné použít oboustrannou pásku. Po vyschnutí lepidla by se měl čistit jakýmkoliv plochým předmětem. Tyto akce pomohou řádně izolovat podkroví domu.

Konečné pásky s hřebíky nechte hřebíky na trámy. V některých případech se při stavbě stěn a stropů v podkroví používají sádrokartonové desky připojené k ocelovému profilu. Na konci je našroubován šroubypásy, čímž se zachová celistvost filmu.
Se správným použitím těchto tipů a doporučení, stejně jako s dodržováním posloupnosti prací, můžete snadno a rychle izolovat podkrovní místnost, protože čím lépe je zahřívat střechu podkroví, kterou již znáte. Hodně štěstí