Jak nainstalovat dveře blíže ke dveřím? Účel uzavíracího zařízení. Tipy a doporučení pro instalaci

V dnešní době se zavírače dveří jakéhokoliv typu stávají stále populárnější. To bylo možné díky spolehlivým a pohodlným provozním vlastnostem, stejně jako dobrým konstrukčním a technickým vlastnostem těchto výrobků. Pokud víte, jak nainstalovat dveře blíže na dveře, stejně jako máte představu o obecných požadavcích a instalačních pravidlech, pak v tomto případě budete moci využít mnoha praktických a jednoduchých mechanismů.

Zavírače dveří jsou nyní velmi žádané, což je dáno jejich nespornými výhodami:

 • bezpečnost každodenního provozu a stálého používání;
 • ochrana před vnějším hlukem, jakož i od negativního vlivu prostředí vnitřního prostoru místnosti;
 • úspory energie, kterých je dosaženo díky lepší tepelné izolaci místnosti a absenci průvanu.

Bez ohledu na to, jaký model a typ zařízení používáte, musí být nakonfigurován v souladu s technologickou kartou a pokyny výrobce. Také se musíte seznámit s vnitřním mechanismem mechanismu a jeho provozem.

Obsah
 1. Konstrukce uzavíracího zařízení
 2. Montáž uzavíracího zařízení
 3. Konfigurace uzavíracího zařízení

Konstrukce uzavíracího zařízení

Každý velitel, před instalací dveří blíže ke dveřím, musí pečlivě prostudovat strukturu výrobku, jakož i všechny jeho vlastnosti.

Uzavírací zařízení s pákovým tahem a tělesem je vytvořeno. Konstrukční mechanismus uzavíracího zařízeníJe navržen tak, aby odpovídal za pohodlné a správné zavírání a otevírání dveří vybraného modelu a typu. Speciální pružina, která je k dispozici v mechanismu, která by měla být volena na základě hmotnosti dveří a provozních charakteristik při působení pístu, je stlačena. Tato pružina je umístěna ve speciální kapsli naplněné technickým olejem. Olej proudí do nádoby s hydraulickými kanály a po stlačení otáčí pružinou.

Nastavení a seřízení činnosti uzavíracího zařízení lze provést pomocí speciálních šroubů umístěných na bocích skříně. Nejpokročilejší typy výrobků jsou vybaveny přídavným ventilem, který drží dveře, takže dveře na konci uzávěru jsou opatřeny uzávěrem nebo hladkým lemováním.

Modul gadget je charakterizován hlavním parametrem - jmenovitým výkonem, který by měl být zvolen s ohledem na velikost a hmotnost dveří, pro pohodlný a správný provoz. Čím masivnější a těžší jsou dveře, tím výkonnější produkt musíte použít.

Existují tři konstrukce uzavíracích zařízení, které se liší způsobem montáže:

 • skryté;
 • horní;
 • dole (podlaha).

Stává se, že u některých dveří se používají současně dva dveřní zavírače, které umožňují otevírání a zavírání dveří s menší silou.

Montáž uzavíracího zařízení

Ve standardním úplném souboru každého uzavíracího zařízení by měly být tyto prvky:

 • tah páky;
 • upevňovací prostředky;
 • uzavírací zařízení.

Uzavírací zařízení může být instalováno přímo na dveře nebo na zárubeň a jeho instalace může být vnitřní nebo vnější, je volena průvodcem na základě účelu dveří, požadavků na otevírací a provozní podmínky.

U vnějších dveří se nejčastěji používá vnitřní instalace, ve které je uzavírací zařízení připevněno k dveřní skříni. To proto, že ne všechny typy moderních uzavíracích zařízení mohou pracovat při nízkých teplotách.

Po výběru místa pro zavírací zařízení, které má být instalováno, je nutné zajistit mechanismus a namontovat pákovou páku skládající se ze dvou částí spojených řezbou. Pro pohodlí odhalení úhlu zavíracích a otevíracích dveří, jejichž velikost se rovná 90 stupňům, má páka možnost se přizpůsobit podél délky.

Uzavření bude fungovat poprvé, pokud bylo umístěno a správně instalováno v souladu se systémem.

Konfigurace uzavíracího zařízení

Je velmi důležité řádně regulovat činnost uzavíracího zařízení, které by mělo být prováděno na konci instalace. Záleží na něm spolehlivost a trvanlivost uzavíracího zařízení. Regulace některých modelů uzavíracích zařízení se provádí na konci jejich případu a některé modely mají nastavovací šrouby, které jsou umístěny pod ozdobným uzávěrem uzavíracího zařízení. Tyto stavěcí šrouby mohou být dvou typů - jeden je zodpovědný za úhel otevření dveří a druhý - za rychlost zavírání.

Správná instalace a seřízení uzavíracího zařízení, jakož i jeho pravidelná regulace a včasTato služba vám umožní provozovat dveře již po mnoho let.

Při každodenním používání dveří není nutné je upevňovat nebo otevírat v otevřených prostorách jinými mechanismy, aby se místnost větrala nebo něco jiného. Pokud budete dvířka držet zavíracími dvířky povinně, pak na píst působí další zatížení, které negativně ovlivní vytlačování oleje a pohyb pružiny, což může způsobit rozlomení uzavíracího zařízení.