Jak nainstalovat kulový kohout vlastníma rukama?

Tento článek se bude zabývat tím, jak správně nainstalovat kulový kohout na vodní potrubí a topné trubky. Ale nejprve musíte znát všechny výhody a nevýhody, které jsou v kulovém ventilu.

Obsah
  1. Výhody kulového kohoutu
  2. Nevýhody kulových kohoutů
  3. Jak nainstalovat kulový ventil?

Výhody kulového kohoutu

V současné době jsou kulové kohouty nejběžnější, protože jsou velmi pohodlné a praktické a jednou z hlavních výhod kulových ventilů ve srovnání se starými tradičními jeřáby je nedostatek nutnosti výměny těsnění, protože zařízení a princip činnosti kulového ventilu jsou zcela odlišné.

Uvnitř kulového kohoutu je kovová žárovka, která je v jedné poloze otevřená a nezabraňuje pohybu vody, a když se otáčí o 90 stupňů, zcela překrývá tok vody.

Nevýhody kulových kohoutů

V těchto jeřábech jsou však minusy. Pokud je kvalita vody velmi špatná, pak se kulka může otřást. Pokud se jeřáb po delší dobu nevrátí, zejména pokud je používán na horké vodě, pak mohou být problémy s jeho uzavřením a někdy se to stává nemožným. Proto je nutné jej otočit alespoň jednou za dva měsíce, aby se odstranily všechny usazeniny soli.

Pokud voda tekoucí přes kohoutek obsahuje rzi, pak při otevření a zavření jeřábu může být jeho povrch poškozen pískem a šupinami, což způsobí, že jeřáb začne sekat v uzavřené poloze. Také může dojít k úniku z ucpávkystředně kvalitní jeřáby, zejména pokud jde o vytápění a ohřev teplé vody. Samozřejmě, jeřáb může být dotažen, ale stává se, že se matice, která upravuje balení, začne otáčet spolu s pákou a jeřáb nezastaví průtok. A na některých modelech jeřábu není žádná vývodka, a vzhledem k netěsnostem může být jednoduše vyhozena a namontována na svém místě nový jeřáb.

K dispozici je kulový ventil a jeden mínus - nelze jej instalovat v místnosti, kde může teplota klesnout pod 0 stupňů, protože se může jednoduše rozbít, když voda mrzne.

Jak nainstalovat kulový ventil?

Sled nutných úkonů při instalaci na potrubí kulového kohoutu:

1. Pokud se chystáte vyměnit starý jeřáb za nový, musíte nejprve odstranit starý, opatrně vyčistit nit z prádla a pak se pokusit zabalit nový jeřáb. Často se stává, že po vyjmutí starého jeřábu se ukázalo, že několik otáček jednoduše rotuje, a proto je třeba řezat. Při utahování jeřábu k potrubí musí být nejméně čtyři otáčky.

2. Je-li po vyjmutí starého jeřábu zřejmé, že závit je v normálním stavu, můžete nový jeřáb, který musí být otočen alespoň o čtyři otáčky, bezpečně otočit. Ale nejdřív musíte řídit řezbářskou desku.

3. Pokud zkontrolujete jeřáb bez lnu, může se otáčet 4-5 otáček, pak je třeba větrný vítr navléci a nakonec jeřáb připevnit k potrubí po dobu 4-5 otáček.

4. Při instalaci topení nebo přívodu vody je nutné nejprve zjistit místo, kde bude jeřáb instalován, pak v tomto místě odříznout potrubí, nařezat do něj závit a sešroubovat jeřáb 4-5 otáček.

V případě centralizovaného zásobování teplem a vysokým tlakem v systému je nutné používat jeřáby firmy Bugatti, protože jsou velmi osvědčené. A nemusíte instalovat jeřáby bez ucpávky, jako kdyby došlo k úniku, nebude moci opravit.

Kulové kohouty mohou být několika typů:

  • Vnitřní závit na obou stranách;
  • Vnější závit na obou stranách;
  • Na jedné straně vnitřní, ale na druhé straně vnější;
  • Na jedné straně interiér a na druhé straně Američan.

Musíte být opatrní a nakupovat to, co potřebujete.