Jak najít prostor v místnosti


Jak vypočítat, vypočítat objem místnosti.

Při výrobě stavebních a opravárenských prací se často vyžaduje odhad objemu areálu. Ve většině případů je to nutné pro určení množství materiálů potřebných pro opravy, jakož i pro výběr účinného systému vytápění nebo klimatizace. Kvantitativní popisy prostoru obvykle vyžadují některá měření a jednoduché výpočty.

1. Nejjednodušší případ - když potřebujete určit velikost prostor správného pravoúhlého nebo čtvercového tvaru.Pomocí rulety změřte délku a šířku stěn a výšku místnosti v metrech.Je nejvhodnější provádět měření na podlaze podél soklů.Vynásobte výslednou délku, šířku, výšku a získejte požadované množství.

2. Má-li místnost nesprávnou nebo složitou formu, je úkol trochu složitější. Rozdělte čtverec místnosti na několik jednoduchých tvarů (obdélníky, čtverce, půlkruhy atd.) A vypočtěte plochu každého z nich předběžným měřením. Vytvořte výsledné hodnoty sečtením oblasti. Vynásobte množství výškou místnosti. Měření se musí provádět ve stejných jednotkách, například v metrech.

3. Při provádění stavebních prací je určování objemu celé stavby určeno normami. Takzvaný stavební objem pozemní části budovy s podkrovím lze vypočítat vynásobením plochy horizontálního úseku vnějším obvodem na nižší úrovni.na podlaze Změřte celkovou výšku budovy od úrovně podlahy až po horní část izolace podkroví. Vynásobte oba indikátory.

4. Jsou-li v areálu různá patra, určete celkový objem objektů v budově, které tvoří objemy všech částí. Stejným způsobem se určuje objem, pokud mají prostory odlišné obrysy a provedení.

5. Samostatně vypočítat objemy verand, arkýřových oken, tambourů a dalších pomocných prvků budovy (s výjimkou krytých a otevřených balkonů). Tyto údaje zahrňte do celkového objemu všech budov. Tak, to je snadné najít objem jakékoli místnosti nebo budovy, výpočty jsou jednoduché, zkuste a být pozorný.