Měkká střešní technika

24. prosince 2011

Technologie měkkých střešních krytin
\ t


Sekce: Stavba


Moderní střešní materiály se dělí na tvrdé a měkké, takže můžete pokrýt střechy jednoduchých i složitých forem.

Tento článek popisuje měkkou střechu (flexibilní dlaždice) používanou pro tradiční střechy s dvojitými obklady. Garantovaná životnost pružné dlaždice je 25 let. Měkká struktura tohoto nátěru pohlcuje hluk deště a krupobití a jednoduchost a snadnost montáže hotových střešních prvků umožňuje provádět tuto práci vlastníma rukama.

V systému dvouplášťové střechy (obr. 1) jsou dřevěné trámy, nosníky nebo prefabrikované střešní nosníky, které mohou mít různé úhly sklonu a různé průřezy konstrukčních prvků. Farmy nebo rafty jsou založeny na nosnících horní vazby, položených na horní koruně stěn domu a interval mezi nimi závisí na vzdálenosti mezi nosnými stěnami (obr. 2). Pokud je vzdálenost mezi stěnami 4,5 - 5 m, pak by měl být doporučený odstup mezi krokvemi 700-900 mm a jejich průsečík by měl být 50

.