Montáž elektrického štítu


Elektrické zapojení vlastními rukama. Namontujte elektrický štít sami.

Stín musí být plastový. Horní část by měla obsahovat pojistky, pod kterými je měřidlo umístěno. Upevňuje se třemi šrouby. Instalace elektroměru se provádí po ukončení prací spojených s kabeláží zařízení.

Instalace elektrického štítu musí být provedena na pevném povrchu, kde je snadno dosažitelná.

Umístění štítu je určeno umístěním dveří, vodovodů a plynovodů. Měla by být umístěna na rovném povrchu stěny se sklonem nejvýše 1,5 stupně ve výšce 1,5 m od podlahy. Pokud není možné umístit čítač daleko od místa možného poškození, musí být umístěn ve skříni vybavené oknem.

Když děláte vysílání v podkroví, musíte ponechat vodič o malé délce pro připojení vstupu. Pravděpodobně, upevnění drátů s použitím bandáže. Je nutné dodržet velikost a počet otáček.

Pokud instalujete elektroinstalaci v podkrovním prostoru, musí být kabel umístěn mimo izolaci podlahové krytiny.

Zvláště na místě, kde si můžete opravit byt sami.