Rockwool rockwool

Populární vláknitý materiál používaný pro tepelnou izolaci, přeložen z angličtiny. yaz "Rocková vlna" znamená "horskou vlnu", protože daný materiál je vyroben z horských (čedičových) skal.
První výroba byla zahájena v Dánsku (město Hedehusen). Základní suroviny byly takové horniny, jako čedič a gabro. Následně zahájili výrobu v Severní Americe a ve většině evropských zemí. Společnost se brzy stala lídrem na světovém trhu. V Rusku jsou také otevřeny dva výrobní závody.
Struktura materiálu obsahuje značné množství vzduchu. Vzhledem k relativně malému průměru vláken, jejich chaotickému umístění a tedy i značnému objemu vzduchu ve struktuře materiálu, má spíše vysoké tepelně izolační vlastnosti.
Rockwool vyrábí průmysl ve formě spíše tuhých tepelně izolačních desek (rohoží), které mají na syntetických pojivech hydrofobní vlastnosti. V podstatě je kamenná vlna založena na čedičových skalách. Panely Rockwool jsou strukturně odlišné ve složení: vnější tvrdá horní vrstva a lehká vnitřní vrstva, což činí produkt atraktivním z hlediska instalace. Podrobnosti o vlastnostech kamenné vlny Rockwool naleznete v návodu k videu: