Schéma systému vytápění: konstrukční prvky, jak správně vybavit zařízení

Moderní topné systémy mají řadu provedení a úprav. Při navrhování budovy, soukromého domu nebo průmyslového zařízení, výpočty efektivity práce systému. Dvouplášťové systémy se používají pro vytápění soukromého domu, protože mají odpovídající technické parametry, které jsou ideální pro tyto budovy. Standardní schéma systému uváznutí je také klasifikováno jako dvou potrubí.

Obsah
 1. Provozní podmínky
 2. Výhody systému s dvěma obrysy
 3. Výhody a nevýhody systému
 4. Další doporučení

Provozní podmínky

Jednoproudá smyčka má uzavřenou smyčku a malý ukazatel účinnosti přenosu tepla. Současné schéma tepelného vytápění funguje na základě dvou potrubí. První potrubí přivádí horkou vodu, která je přiváděna do každého radiátoru, to znamená, že potrubí musí být připojeno k horní trubce. Při ohřevu voda prochází radiátorem, již ze spodní trubky, ale na druhé straně je odváděna zpětným potrubím a jde dále do kotle pro ohřev. Pro větší účinnost jsou také instalovány oběhová čerpadla.

Každý majitel se pokouší ušetřit na vytápění, takže nejčastěji existují okruhy bez oběhových čerpadel. To znamená, že práce systému se provádí na úkor přirozeného odtoku vody umístěním potrubí v určité míře, expanzní nádrž je instalovánamaximální výška a tak dále. To vše vyžaduje profesionální použití moderních materiálů.Je třeba vzít v úvahu tyto vlastnosti:

 • Čím více radiátorů v systému, tím pomaleji se zahřejí. To znamená, že je třeba rozdělit okruh do více větví, aby se zvýšila efektivita.
 • Doporučuje se instalovat oběhová čerpadla v případě, že systém má velkou délku.
 • Na jedno podlaží nesmí být více než 5 radiátorů.
 • Výpočet dvoupotrubného topného systému

  Ekonomická složka při použitítohoto projektu je vždy mnohem atraktivnější než jiné možnosti. Existují však nevýhody, které souvisejí s dlouhodobým ohřevem radiátorů. Pokud svěříte práci profesionálům, kteří budou schopni kvalitně zpracovat všechny vrcholy, pak můžete získat dobrý a technologicky relevantní výsledek.

  Základní schéma systému vytápění ramen je vhodné, což značně zvyšuje účinnost celého zařízení. Pro řízení teplotního režimu je možné instalovat pomocné jednotky.

  Výhody systému s dvěma obrysy

  Tento typ vytápění je založen na použití dvou potrubí: jeden - chladivo je přiváděno do chladiče, na druhé - chlazené chladivo je posíláno zpět do kotle. Tímto způsobem systém funguje mnohem efektivněji a teplota v místnosti stoupá rychleji. Mezi výhody tohoto projektupatří:

 • Nosič tepla se stejnou teplotou vstupuje do radiátorů.
 • Používají se trubky o malém průměru, což snižuje náklady.
 • Spolehlivost systému.
 • Vysoký koeficient účinnosti.
 • Regulační ventil může být instalován na každém chladiči pro regulaci teploty samostatně.
 • V současné době existují dva hlavní typy dvouokruhových systémů topení, které se liší osou umístění potrubí. Unikátní dvouokruhový topný systém má řadu funkcí, poměr k jednookruhovému, proto je jeho účinnost mnohem vyšší. Nejsou žádné komplikace při instalaci trubek a radiátorů, protože pro realizaci dvouokruhového vytápění je zapotřebí pouze více spotřebního materiálu.

  Existuje vertikální a horizontální systém vytápění. Rozdíly jsou ve schématu spojování trubek s radiátory. Účinnost práce je prakticky stejná a volba designu závisí výhradně na konstrukci domu.

  Schéma dvoutrubkového topného systému

  Při výběru vhodné verze systému vytápění konzultujte s odborníky, kteří v této věci odstraní různé potíže.

  Výhody a nevýhody systému

  Pro každého, kdo bude instalovat topení v domě, je mimořádně důležitá účinnost zařízení. Proto se v předchozím stupni provádějí různé výpočty, které umožňují zvolit nejoptimálnější variantu.Existuje několik výhodtopného topení:

 • Schopnost kontrolovatteplota na každém radiátoru, protože do každého topného panelu se přivádí samostatné potrubí s tepelným činidlem. Proto je možné instalovat speciální regulátory pro regulaci teploty a napájení.
 • Dvouokruhové zapojení umožňuje dosáhnout největší možné plochy, která je velmi důležitá pro soukromý dům nebo chatu.
 • Pohodlná teplota v každé oddělené místnosti.
 • Při instalaci zařízení jsou samozřejmě náklady, které je velmi obtížné kompenzovat. Pokud vezmeme v úvahu nevýhody, pak se nejčastěji týkají materiálové složky, to znamená, že musíte koupit velké množství armatur, rozvodů, hardwaru, jeřábů a tak dále. To vše musí být vzato v úvahu.

  Otopný systém se dvěma trubkami, různé okruhy (schéma Tichhelmann)

  Další doporučení

  Pro malý domek nebo chalupu bude nejsprávnějším a nejracionálnějším řešením systém s dvojitým okruhem. Důvodem je minimální pracovní náklady ve srovnání s jinými návrhy. Proto při provádění prací na takovém profiluse doporučuje dodržovat následující pravidla:

 • Při nákupu trubek pro otopný systém je třeba vzít v úvahu vnitřní průměr. Nejlepší možností je model DU20.
 • Pokud projekt počítá s několika větvemi topných trubek, je třeba pro každou z nich instalovat uzavírací prvky.
 • Pro přirozenou cirkulaci je nutné provést povinnou odchylku v instalaci potrubí, to samé platí pro donucovacícirkulace, ale svah lze snížit o několik stupňů.
 • Pokud mají být k dispozici teplotní snímače, musí být vybrány speciálně pro modifikaci slepé uličky. Mají speciální technické označení.
 • Trubky spojující toto potrubí a předposlední chladič musí mít minimální průměr.
 • Jednoduchost systému vám umožní vyrovnat se s instalací jednoduchého člověka. To nevyžaduje složité a drahé vybavení. Tato technologie se již osvědčila a používá ji mnoho profesionálů.

  Je třeba věnovat velkou pozornost kvalitě zařízení. To bude záviset na životnosti celého designu.

  Otopný systém dvou potrubí

  Otopný systém se dvěma trubkami, různé okruhy (schéma Tichhelmann)