Schéma zapojení topných těles

Zvažte dva typy topných systémů, které mají své charakteristické vlastnosti. Jedno-trubkové a dvou-trubkové. Každý z těchto typů definuje schéma zapojení radiátorů.

připojovací obvod topného okruhu s jedním potrubím

Obsah

  Topné systémy

  Schéma zapojení

  Současně je žádoucí prostudovat zásady a pravidla provozu otopných soustav za účelem jejich orientace. A znáte obecné schéma práce. Instalace bimetalických radiátorů se provádí v souladu s požadavky SNiP 3.05.01-85 "Sanitárně-technické systémy". Při práci se obvykle ukládá ochranný film, který se po konečné instalaci odstraní. Mistři-instalatéři obvykle vědí, že topné radiátory nelze upustit nebo je porazit, stejně jako není nutné čistit nátěr z bočních částí pro použití smirkových materiálů. Ale zeď, kde se plánuje namontovat otopná tělesa, je nutné před připojením důkladně očistit a odstínit.

  Vzdálenost

  Jak daleko od okolních povrchů bude optimální instalovat radiátory?

  Schéma zapojení akumulátoru znamená, že existují určité vzdálenosti, které zaručí efektivní využití topného systému. K lepšímu přenosu tepla dojde, pokud
  - vzdálenost mezi dnem parapetu a sekcemi je 100 mm;
  - správný obvod pro připojení radiátoru poskytuje vzdálenost od podlahy ve velikosti 120 mm;
  - racionální instalace otopných těles se provádí ve vzdálenosti 20 mm od stěny.
  Způsob připojení bude záviset především na skutečném stavuIndikátory tepelného výkonu, které lze v zásadě měnit.

  Topné systémy

  - jedno-trubkový systém vytápění zajišťuje dodávku vody v radiátorech, instalovaných v bytech, od horních podlaží po nižší. Jedná se o jednoduchý okruh pro připojení radiátorů, stupeň dodávek tepla, který nelze nastavit bez speciálních zařízení. Jedná se o jednoduchý okruh pro připojení radiátorů, stupeň dodávek tepla, který nelze nastavit bez speciálních zařízení. Pokud je k dispozici vodorovné vedení, pak na dálkových bateriích bude voda také chladnější.
  - dvoupotrubný topný systém, dvouplášťový systém ohřevu znamená zásobování teplou vodou na jedné trubce a studený je druhý v opačném směru. Toto schéma zapojení radiátoru zajišťuje paralelní spojení. Obvykle se používá pro vytápění rodinných domů, méně často v budovách s více články. Navíc je takový systém, že všechny radiátory jsou vyhřívány ve stejném rozsahu, dobře a regulace je prováděna díky jednomu ventilu instalovanému před chladičem.

  Schéma pokládání v různých topných systémech.

  V některých případech je instalace obtoku, který je nejběžnějším ořezáváním potrubí, instalována mezi trubkami ve dvoutrubkovém systému. Pokud je potřeba připojit termostat, pak v tomto případě také obejdou. Systém s jedním topným potrubím zabraňuje instalaci ventilů v případě, že mezi hlavním potrubím a zpětným vedením není propojka. Ventil reguluje průtok nosiče teplahlavní stoupačky, což je zákonem zakázáno. Naopak systém dvou trubek doporučuje instalovat ventily pro regulaci teploty v místnostech a možnost vypínání radiátorů.
  Porovnáte-li ventil s kulovým ventilem a propojkou (obtokem), pak bude první volba lepší, protože odpor v hydraulickém ventilu na ventilu je větší, což znamená dobrou práci topného systému. Povšimněte si, že průtok chladicí kapaliny může procházet obtokem a potom bude topný radiátor chladný. Takové schéma instalace baterií je běžnější u stoupaček o průměru 0,5 palce. Také městské byty často používají instalaci topných baterií s kulovým ventilem, který zajišťuje přísnější regulaci teploty. Některé zdroje tuto možnost nazývají iracionální.
  Je třeba poznamenat, že instalace topných baterií předpokládá přítomnost sady pro instalaci a připojení v původní podobě. Je zakoupena samostatně a skládá se ze čtyř adaptérů, držáků pro montáž baterií, zástrček, automatického sání vzduchu nebo jeřábu Maevsky.

  Neexistuje jeden okruh pro připojení radiátoru, z nichž každý má své vlastní charakteristiky. Nejoblíbenější je tedy schéma příčného nebo jednosměrného připojení chladiče, ve kterém je hlavní potrubí namontováno v horní trubce a výpust, resp. Dole. V porovnání s jinými variantami bude v tomto případě návrat tepla nižší o 2%. V případě montáže radiátorů topení je nutno zajistit teplo od zdola nahoru, pak jeho účinnostklesá o cca 6-7%. Schéma zapojení radiátorů
  Další možností - diagonální okruh připojení radiátoru je použit pro baterie s velkým počtem sekcí (více než čtrnáct). V tomto případě je účinnost návratu tepla největší a radiátor topení zůstává rovnoměrně teplý. Tato instalace topných baterií zahrnuje instalaci přívodního potrubí ze strany horní větve na jedné straně, a odvodnění je namontováno na spodní větvi na druhé straně. Pokud se montáž radiátorů provádí s výpočtem vodovodu zdola, mohou se tepelné ztráty zvýšit přibližně o 10%. instalační schéma radiátorů
  Spodní okruh radiátorového připojení se používá, pokud je topný systém namontován na podlaze. V tomto případě jsou trubky instalovány podél stěny základové desky. V porovnání s úhlopříčkou pak toto schéma instalace radiátorů topení zajišťuje návrat tepla o méně než 7%. Všimněte si, že tato možnost je z estetického hlediska považována za nejpřijatelnější, a pokud ještě nevíte, jak nainstalovat topné těleso jemně a krásně, pak věnujte pozornost této možnosti. výměna topných těles

  Bez ohledu na to, zda budete instalovat bimetalová otopná tělesa nebo jiné, zvážte všechny výhody a nevýhody různých obvodů. Samozřejmě, jak instalovat otopné těleso racionálněji, zná jen odborník na tuto problematiku, ale vaše volba bude hodně záležet. Ne pro nic, většina dnešních obyvatel si to vybíráinstalace bimetalových radiátorů, která splňuje všechny požadavky na efektivní provoz vytápěcího systému. A nezapomeňte, že radiátory je lepší instalovat pod okny v místnosti.