Spojení kotle s vlastníma rukama je schématem a procesem práce

Nepochybně každý z nás chápe, že kotel je velmi důležitým prvkem topného systému, který vytváří teplo dodávané chladivem do topných zařízení. Aby však zařízení mohlo plnit svou funkci, je nutné správné připojení kotle. V tomto případě se jedná o kolekci všech dalších připojovacích zařízení určených pro kombinování kotle s distribuční sítí.

Obsah
 1. Obsah
 2. Proč je nutné kotle uvázat? ?
 3. Režim klasického spojování?
 4. Co obsahuje sám? ?
 5. Typy a varianty obvodů?
 6. Jak se má použít nástěnný kotel? ?
 7. Nouzové okruhy a jejich vlastnosti?
 8. Dodávka do vodovodu z vodovodu?
 9. Jíst oběhové čerpadlo z přerušovačů?
 10. Gravitační oběh kotle?
 11. Speciální nouzový okruh?
 12. Jaký typ závazného režimu zvolit - video tutorial?

Obsah

 • Proč vázat kotel?
 • Režim klasického spojování
 • \ t
   Co obsahuje sám?
  • Typy a varianty obvodů
  • \ t
 • Jak být s nástěnným kotlem?
 • Nouzová schémata a jejich vlastnosti
 • \ t
  • Dodávka do vodovodu z vodovodu
  • Jíst oběhové čerpadlo z přerušovačů
  • Gravitační oběh kotle
  • Speciální nouzový obvod
 • Jaký režim vazby zvolit - video lekce

Proč je nutné kotle uvázat? ?

Účelem obložení kotle jezabránit přehřátí zařízení. K dispozici jsou tedy klíčové kvalitativní parametry kotle - jednoduchost a spolehlivost práce. Kompetentně vytvořené páskování ve skutečnosti výrazně ušetří peníze, a to nejen na efektivní distribuci tepelné energie, ale také na instalaci drahé regulační a řídicí automatizace. To znamená, že bude obecně irelevantní. A ještě méně škody na rodinném rozpočtu bude provedeno, pokud bude vytápění kotle prováděno vlastníma rukama.

Důležité! Tato otázka je zvláště akutní při práci s kotlem na tuhá paliva, pro který v zásadě nejsou k dispozici automatické systémy. Správná překážka tedy přispěje k maximální účinnosti kotle, dokonce větší než při vytápění drahého plynového zařízení.

Režim klasického spojování?

Možnost účinného modelu topného systému na hraničním okruhu

Správné použití svazku topných okruhů je zárukou efektivního využití topného systému. Je důležité věnovat zvláštní pozornost regulaci teploty na vstupu /výstupu, aby se zabránilo velkým výkyvům. Zpočátku, tj. Až do dosažení požadované teploty, se cirkulace chladicí kapaliny provádí na malém obrysu. Poté vstoupí do velkého obrysu, který je zodpovědný za vytápění budovy.

[include id = "5" title = "RMM je v záznamu"]

Důležité! Pro zajištění kvalitní regulace teploty v topném systému je nutné vytvořit několik okruhů.

V čem jezahrnuje sebe? ?

Zde je jednoduchý uzávěr kotle ve dvoupatrové budově

V schématu zapojení kotle jsou zahrnuty následující konstrukční prvky:

 • Cirkulační čerpadlo.
 • Tepelná hlava (rozdělovací ventil).
 • Expanzní nádrž.
 • Tlakoměr.
 • Vyvažovací jeřáb.
 • Závitníky pro stříkací pistole.
 • Předávací filtr.
 • Ventily: zpátečka a vzduch, bezpečnost a průchod.
 • Svorky.
 • Spojky.
 • Rohy.
 • Poplatky.
 • Spojovací materiál atd.

Možnosti a typy schémat?

 • Schéma zapojení kotle s nuceným oběhem.
 • Schéma zapojení kotle s přirozeným oběhem.
 • Schéma klasického zapojení kolektorů.
 • Schéma zapojení na primárním a sekundárním okruhu.
 • Jak být s nástěnným kotlem? ?

  Všechny spojovací prvky nástěnného kotle k topnému systému musí být součástí vázacího obvodu

  Stěna kotle může být zapojena několika způsoby do elektrické sítě: přívod teplé vody, vytápění a vytápění. A pokud je naprosto snadné pochopit systémy s jedním obrysem, je naprosto snadné pochopit - při instalaci je nutné dodržovat schémata uvedená v manuálu pro instalaci a provoz kotle, pak ve dvouobvodových modifikacích se věc poněkud liší. Uspořádání vazby takového kotle může být přímé a směšovací. V prvním případě bude regulace teplotního režimu dosažena pouze hořákem, ve druhém - hořákem amixer se servopohonem.

  Nouzová schémata a jejich vlastnosti?

  V každém konstrukčním řešení topného systému musí obvod bipolárního topného kotle zajistit nouzový okruh. Zajistí řádný provoz vytápění v nestandardních situacích, například při vypnutí napájení. Existuje několik možností pro podobná schémata.

  Dodávka do vodovodu z vodovodu?

  Zahrnutí nouzových okruhů do vývoje vazby kotle

  Ihned si všimněte, že tato metoda se v praxi používá velmi zřídka, vzhledem k její neúčinnosti. Faktem je, že v 80% případů, kdy je napájení vypnuto, přestává systém vodovodu fungovat. Díky hydroakumulátoru je zachována určitá voda, která však zřejmě nebude dostatečná k ochraně před přehřátím.

  [include id = "6" title = "RMM je v záznamu"]

  Pozor! Pokud se jako nosič tepla použije nemrznoucí kapalina, pak asi 140-150 l této drahé látky půjde do kanalizace, když dojde k nehodě.

  Jíst oběhové čerpadlo z přerušovačů?

  V tomto případě lze vytvořit efektivní řešení při odpojení elektřiny. V tomto případě však existuje řada nedostatků. Z různých důvodů nemusí zdroj nepřerušitelného napájení fungovat. Kromě toho vazba dvouokruhového kotle v takovém systému vyžaduje nepřetržité monitorování a údržbu. Baterie by měly být neustále v provozuschopném stavu, tj. Pravidelně nabíjeny a monitoroványjejich pracovní schopnosti.

  Gravitační oběh kotle?

  Jedná se o speciální okruh, který se liší v malých rozměrech a plní funkci tepla přebytečného tepla v topném systému. Zahrnutí takového obvodu nastane až po vypnutí čerpadla. V tomto případě se však celý dům nezohřeje.

  Speciální nouzový okruh?

  Tato možnost je považována za nejúčinnější. Nouzový okruh je součástí dobrého celodenního vytápění. Takové schéma "nutí" povinné a gravitační kontury, aby fungovaly v různých částech obvodu ve standardním režimu. Když je však čerpadlo vypnuto, pracuje pouze gravitace.

  Jaký druh vazebního schématu zvolit - video tutorial?

  V tomto článku jsme se snažili popsat různé systémy vazby kotlů. Musíte pouze zhodnotit vlastní technické dovednosti, finanční možnosti a celkový design topného systému v domě. Na základě těchto úvah a bude zvolen nejoptimálnější ve vašem konkrétním případě, topný model.