Správné umístění obrazů v interiéru

Po mnoho staletí malování zdobí naše domy a obydlí. Tento vnitřní prvek dodává místnosti pohodlí, pohodlí a originalitu. Je důležité nejen vyzvednout obrázek odpovídajícího stylu, ale i velmi důležitou otázkuumístění obrazu do interiéru.Je nutné vidět obraz v souboru prvků interiéru tak, aby doplnil a přivedl novou barvu do kompozice. Při výběru správného místa pro obraz musíte dodržovat pravidlo optické rovnováhy.

Tam jsou některé body, které můžete správně uspořádat obrazy v místnosti:

  • Malé obrázky a fotografie by měly být umístěny tak, aby je bylo možné pozorovat ze vzdálenosti jednoho metru, výška od podlahy by měla být asi jeden a půl metru a pod úrovní očí pozorovatele;
  • Je-li obraz velký a samotný obraz je velký, je nutné se ujistit, že jej lze zobrazit ze vzdálenosti několika metrů;
  • Některé obrazy, zejména velké a aktivní barvy, mohou vizuálně ukrást prostor místnosti, takže při výběru malby přemýšlejte o takovém rysu uměleckého díla;
  • Velký obraz by měl být uspořádán tak, aby jeho střed byl ve výšce 160 cm z hlediska pozorovatele;
  • Pokud vaše stěny reprezentují povrch s poměrně živým a aktivním vzorem, pak při umisťování obrazu do vnitřku jejího obrazu může dojít ke sloučení nebo ke ztrátě na pozadí zdi. Pomozte opravit situaci s širokým okrajem passover, umístěte obrázek dovnitř a to bude vystupovat zobecné souvislosti;
  • Vezměte v úvahu linie, které mají zeď, zaměřte se na horní hrany dveří, nábytek, krby, záclonové tyče a další prvky. Je žádoucí, aby okraje obrazu korelovaly s jinými liniemi vnitřních prvků;
  • Není vhodné umístit velké práce na malé, může to mít za následek, když se horní obraz vizuálně „zmenší“ a ponechá podhodnocený nižší.

Odstupujeme od vodorovných čar

Pokud máte v úmyslu umístit mnoho obrazů v několika řadách, je třeba dodržovat určité pravidlo. Je tedy nezbytné zajistit, aby dolní hrany prací byly na stejné vodorovné linii. Pokud potřebujete umístit několik řad maleb na jednu stěnu, horní řádek by měl být zarovnán na horních okrajích obrazů a spodní okraj by měl být umístěn na dně.

Pokud toto pravidlo ignorujete, oči diváka budou rozptylovány mezerou mezi obrázky, což vám nedovolí soustředit se na celé dílo. To je způsobeno vnímáním našeho orgánu zraku, který je v tomto případě velmi citlivý na horizontální vodítka.
Obrazy mohou ovlivnit naše vnímání prostor. Pokud například umístíte obraz vodorovně podél stěny, místnost se nám jeví širší a vyšší než dříve. Pokud je místnost dlouhá a úzká, zkrátí se tak její jasný obraz na koncové stěně.

Je v místnosti krb? Vynikající, přidejte na něj skvělou práci malování a stane se centrem kompozice interiéru. Můžete také dát na toto místo a malý obrázek, takže kolemmá prázdný prostor. Toto místo zaujme diváka.

Úloha světla ve vnímání dějin maleb

Osvětlení je velmi důležitým faktorem ovlivňujícím vnímání obrazu. Pokud je plánováno uspořádání obrazu v místnosti, pak nejprve je nutné se postarat o dobré osvětlení místnosti.

Je možné použít zařízení pro osvětlení, která budou dodána v situacích s velkými pracemi. Také vám pomůže zvýraznit obrázek všech ostatních. Je to nejlepší, když je podsvícení zabudováno do samotného rámečku obrázku.

Kdyžumísťování maleb do interiéruje nutné věnovat pozornost stínu a odlesku. Tyto účinky by měly být zcela vyloučeny. K tomu můžete přesunout prvek osvětlení, dokud nezmizí záře a stín. Největší prioritou je použití halogenových světelných zdrojů, které vyzařují jasně směrované bílé světlo a umožňují přirozeně vnímat obraz.
Správně umístěte drahá díla, obnovte jejich rámce a vždy vám poskytnou spoustu radosti a pozitivních emocí.