Vytápění vlastních rukou v soukromém domě: typy instalací, způsob výběru a montáž ohřevu vody v budově

Po vybudování vysoce kvalitního autonomního vytápění vlastníma rukama v soukromém domě můžete zlepšit komfort bydlení mimo město při současném snížení spotřeby. K dnešnímu dni existuje několik zásadně odlišných systémů vytápění budov, v závislosti na dostupném palivu a prostoru areálu. Nejoblíbenější plynový a elektrický ohřev vody, který současně kombinuje jednoduchost, spolehlivost a efektivitu.

Obsah
 1. Topné komponenty
 2. Volba topného kotle
 3. Elektrické modifikace
 4. Plynové a pevné pyrolýzní stroje
 5. Správný výpočet výkonu
 6. Topný okruh a radiátory
 7. Optimální schéma zapojení
 8. Montáž zařízení
 9. \ t

Topné komponenty

\ t

Navzdory zjevné složitosti autonomního vytápění se liší v jednoduchosti designu, který vám umožní plánovat a montovat ho sami. Každý topný systémbude mít následující základní komponenty:

 • Zdroj tepla, který používá krby, pece, kotle.
 • Vedení pro přenos tepla, tj. Uzavřený okruh trubek, v němž cirkuluje chladivo.
 • Topné články, které přímo odpovídají vytápění místnosti.

V minulosti bylo nejoblíbenějším ohřevem pecí, který nezahrnuje přítomnost radiátorů a rozvodů tepla. Dnes však roste počet soukromých majitelů domůpreferují varianty s plynovými nebo elektrickými kotli, ve kterých se používá kapalné chladivo.

Zavedení takového systému vytápění provozovny umožňuje poskytovat komfortní ubytování v soukromém domě, zařízení může pracovat v plně autonomním režimu a podstatně snížit náklady na veřejné služby. K vytápění v soukromém domě s vlastními rukama nebude těžké, stačí se postarat o kvalitní design a používat spolehlivé komponenty.

Při volbě topného systému je nutné nejprve určit typ kotle. To může pracovat z různých paliv, určených pouze pro vytápění místnosti nebo zároveň řešit problémy s dodávkou teplé vody.

V každém konkrétním případě bude volba individuální, s přihlédnutím k dostupnému dostupnému palivu, prostoru domu, jakož i vlastnostem samotné stavby a způsobu jejího využití v zimním období roku.

SYSTÉM VYTÁPĚNÍ LODÍ - S VAŠÍ RUKOU !!!

Výběr topného kotle

Kotel je nejdůležitější a nejdražší součástí celého systému vytápění domácností. Kvalitativní instalace budou mít potřebný výkon, mohou pracovat v plně autonomním režimu, bezpečné a snadno ovladatelné.

Nejběžnějšími dnes používanými typy kotlů pro autonomní vytápění :

 • Plyn.
 • Elektrické.
 • Práce na kapalných palivech.
 • Tuhá paliva.
 • Smíšené.

Tradičně, ruský trh je v poptávce vytápěcí jednotky, které pracují na levném zemním plynu, který vám umožní výrazně snížit náklady na bydlení v soukromém domě v zimním období roku. Pokud není konstrukce napojena na přívod plynu, doporučuje se použít pevné pyrolytické kotle s dlouhým spalováním.

Přehled jednoduchého systému vytápění v soukromém domě 8 * 14.

Elektrické modifikace

\ t

Elektrické kotle do nedávné minulosti neměly dostatečnou popularitu, což bylo vysvětleno jejich nepřímou spotřebou paliva. Nicméně, v uplynulých letech, s příchodem moderní technologie, takové jednotky staly se ne jen silný ale ekonomický.

Díky využití solární energie vyrobené solárními panely jsou náklady na majitele domu podstatně sníženy, přičemž tato zařízení se vyznačují úplnou bezpečností, vysokou úrovní automatizace, snadnou instalací a snadnou obsluhou.

Plynové a pevné pyrolytické stroje

\ t

Použití plynových kotlů může výrazně snížit náklady pronajímatele na bydlení v soukromém domě. Ohřívače mají vysoký stupeň automatizace, což nejen zvyšuje bezpečnost zařízení, ale také umožňuje organizovat všechny práce v plně autonomním režimu.

Je třeba mít na paměti, že plynové kotle vyžadují pravidelnou dopravu, kterou provádějí odborníci specializovaných služeb. Vlastní instalace a pokračování v prácitaková technika není možná.

Samostatné kotle na tuhá paliva s dlouhým spalováním se používají v případech, kdy budova nemá napojení na plynovod. Taková zařízení v důsledku použití speciální technologie pyrolýzy jsou účinná a schopná provozu z jednoho palivového paliva co nejdéle. Můžete si vybrat varianty kotlů, které pracují z palivového dřeva, uhlí, pelet a jiných tuhých paliv.

INSTALACE TOPENÍ V SOUKROMÉM DŮM! STŘEŠNÍ TOPENÍ! JAK SE SNÍMAČ OHŘÍVAČE

Správný výpočet výkonu

Při plánování autonomního systému vytápění prostor vlastníka vozidla bude nezbytné nejen určit typ kotle a typ paliva, ale také zvolit instalaci odpovídající kapacity. Z tohoto parametru bude záviset účinnost zařízení, schopnost rychle zvyšovat teplotu v místnosti, spolehlivost a životnost zařízení.

Při volbě výkonu kotle je nutné ustoupit z ohniště topeniště. Jeden metr čtvereční domu by měl mít minimálně 100 wattů tepelné energie. Pokud tedy chcete vytápět budovu o rozloze 150 metrů čtverečních, pak je vyžadován kotel s hořákem do 15 kW.

Odborníci doporučují zvolit kapacitu kotle s rezervou 15-20%, což vylučuje práci zařízení na hranici jeho možností při silném nachlazení. Rovněž je třeba zvážit přítomnost nebo nepřítomnost tepelné izolace domu používaného ve zdimateriály, množství a kvalita oken. Pouze s ohledem na všechny tyto faktory si můžete vybrat správný kotel, který bude nejlépe vyhovovat konkrétnímu domu a jeho velikosti.

Topné schéma Zapojení baterií a radiátorů otopné soustavy dvou trubek Jedno potrubí

Topný okruh a radiátory

Účinnost autonomního vytápění soukromého domu bude do značné míry záviset na správné volbě trubek pro tepelný okruh a na kvalitě jejich pokládky. Nejoblíbenější byla poslední měděná potrubí, která se lišila spolehlivostí a trvanlivostí. Tyto trubky byly spojeny pájením, které v budoucnu výrazně zkomplikovalo opravu a údržbu celého topného systému.

Trubky z plastu a kovuse vztahují na svařované spoje pomocí speciálního kování. Tento materiál je trvanlivý, odolný, odolný vůči vysokým teplotám a agresivním médiím. Vzhledem k možnosti implementace skládacích spár v budoucnu je výrazně zjednodušen servis a opravy autonomního vytápění.

Polypropylenové trubicese staly populárními na trhu díky svým dostupným nákladům a vynikajícímu výkonu. Připojení tepelného okruhu se provádí pomocí armatur a speciálního pájecího stroje. Je možné použít skládací kolena, která v případě potřeby umožňují snadnou výměnu poškozené plochy nebo čištění celého systému, odstraněníZ ní jsou znečištění a depozice.

V systému autonomního vytápění soukromého domu není vysoký tlak, což značně zjednodušuje výběr použitých radiátorů. Pokud byly v minulosti používány klasické litinové baterie, stále více a více majitelů domů dává přednost malým, trvanlivým a bimetalickým modelům. Tato otopná tělesa mají kompaktní rozměry, díky své vynikající účinnosti rychle vytápí místnost, jsou odolné vůči korozi a nevyžadují nákladnou údržbu a opravy.

Požadovaný počet radiátorů se vypočítá na základě velikosti vytápěných prostor. Při použití hliníkových a bimetalových baterií by měl mít jeden topný prvek plochu 15 metrů čtverečních. Proto je snadné spočítat požadovaný počet baterií a v budoucnu je kvalitativně namontovat pomocí speciálních armatur a spojovacích prostředků.

Schéma optimálního zapojení

Nezávislé vytápění se provádí jedno- a dvoutrubkovým potrubím. Také chov může být prováděn na sběratelském základě, ale je obtížné nezávisle plánovat a realizovat takové vytápění. Je lepší navrhnout schéma pokládání trubek ve specializovaných firmách, jejichž odborníci mají odpovídající zkušenosti. Jednopodlažní systémy budou skvělou volbou pro ty malé v oblasti jednopodlažních domů, kde potřebujete vytápět 2-3 místnosti.

Zapnul se dvou-trubkový systém vytápěníje dnes nejrozšířenější.Mezi výhody této technologie patří:

 • Vynikající výkon.
 • Schopnost používat oběhová čerpadla s nízkým výkonem.
 • Snadná instalace.
 • Všestranný výkon.
 • Přítomnost regulace teploty ohřevu každé baterie.

Následuje princip dvou potrubí. Nosič tepla, zahřívaný v kotli, je přiváděn do tlakového stoupacího zařízení, ze kterého je sloučen do akumulátoru, a poté se dostává do vratného potrubí realizovaného ve formě samostatného okruhu. Ochlazené chladivo z zpětného tlaku se přivádí do kotle, který se rychle zahřívá a opět se vrací do radiátorů.

Dvouplášťové topné systémy mají schopnost regulovat teplotu každé baterie, která může pracovat v plně automatickém režimu. Na těsnění tepelného okruhu může jít více armatur a trubek, ale díky spotřebě paliva se všechny náklady vyplatí v nejkratším možném čase.

Jedinou nevýhodou systému dvou trubek pro vytápění soukromých domů kapalinovým nebo vzduchovým chladivemjsou určité potíže s prováděním účinného systému , kde se používá přirozený oběh gravitačních tekutin. Proto je nezbytné vytvořit oběhová čerpadla, která jsou zodpovědná za vstřikování tlaku do systému. Při použití elektrických kotlů potřebujete také kvalitní vedení, které napájí topný systém.

Jednoduchý systém vytápění v soukromém domě s vlastními rukama

Montáž zařízení

Instalační práce lze zahájit pouze s dostupností kvalitního projektu autonomního vytápění. Proveďte ohřev páry nebo vody vlastníma rukama. Při výběru plynových kotlů je však nutné použít specializované firmy, které mají přístup k hlavnímu nebo balónovému plynu. Pouze v tomto případě bude možné zajistit plnou bezpečnost provozu topného zařízení.

Po dokončení instalace autonomního vytápění proveďte zkušební jízdu, zkontrolujte všechny spoje potrubí a radiátorů, zda nedošlo k úniku. Dokončuje se konečná konfigurace řídicích systémů. Použití vestavěné automatizace umožňuje zajistit maximální možnou bezpečnost tepelného zařízení, kotel je provozován v plně autonomním režimu, je zde možnost výrazného snížení spotřeby paliva.

Sbírat si vlastní autonomní systém vytápění pro soukromý dům, můžete zajistit pohodlí bydlení v venkovském domě. Lze použít různé modifikace kotlů, které pracují na plyn, elektřinu nebo tuhá paliva.

Moderní zařízení nejen umožňují rychle vytápět prostory, ale také řeší problémy s dodávkou teplé vody. Je nutné pouze správně naplánovat uspořádání potrubí, zakoupit spolehlivé univerzální univerzální kotle a provádět veškeré instalační práce v plném souladu s požadavky projektu.