Vytvořte 3D válec

Vytvoření 3D válce

Dat.vydání: 10-01-2014, 00:34

Mnoho tvrdých "oprav" někdy použilo válečky na texturu a dokonce i válce s otisky.

Takže budou mít zájem vědět, že zahraniční návrháři vyvinuli zajímavou technologii, která vám umožní vytvořit nástroj pro kreslení textu z jednoduchého válce.

Technologie spočívá v tom, že musíte nejprve najít váleček pro kreslení inkoustu, inkoustu pro barvy, 3D tiskárnu, i když je samozřejmě čas přerušit přenos, protože je to najít, a dokonce vytvořit jednoduchý váleček, i když s textem, velmi těžké

Vzhledem k tomu, že se rozhodl provést takový válec, je proto lepší okamžitě najít profesionální studio a specialisty, kteří se zabývají tvorbou 3D objektů.

Pokud však byla 3D tiskárna nalezena neznámým způsobem a kromě ní všechny potřebné šablony a editor SolidWorks, můžete pokračovat s vytvořením role se samotným textem.

Při otevření editoru musíte ihned změnit polohu obrázku v opačném směru a poté nastavit požadovaný úhel textu. Potom je třeba vytvořit text na válečku ve 3D tiskárně a pak válec vrátit zpět na rukojeť válce.

Tento váleček natřete snadno a jednoduše natolik, abyste ho mohli ponořit do barvy, a pak jej přidržte na rovném povrchu.