Oprava střešní tašky


Oprava střechy samostatně. Kachlová střecha

\ t

V důsledku nesprávného zdiva a vzhledem k dlouhé životnosti obkladu je dlažba poškozena: oddělené cihly jsou narovnány nebo prasklé. Střechu lze upevnit, zcela vyměnit všechny nátěry nebo jednotlivé pozemky.

Při výměně celého krytu odstraňte staré dlaždice, počínaje střechami na střeše trávy. Nerozbitné staré cihly, předčištění ze zbytkových tmelů a nečistot, lze znovu použít.

Samostatné dlažby by měly být odděleny od podkroví. Nejdříve musíte odstranit poškozené a ležící dlaždice. Vezměte poslední, strhněte je dolů a doleva a pak v opačném pořadí (nahoru a doprava) připojte nové.

Malé trhliny a praskliny vytvořené na kachlovém nátěru mohou být položeny po připravení speciálního roztoku, což zvyšuje pružnost spoje. Následně to bude chránit dlaždice proti možnému poškození. Pro tyto účely se nedoporučuje rychlý cementový roztok.

Výše ​​uvedené řešení lze připravit z 1 dílu vápna, 3 dílů jemnozrnného písku a nasekaných třísek. Všechny výše uvedené složky je třeba smíchat a použít pro neprůhledné švy na základě výpočtu 0,05 m3 na 10 m2 dlaždicovou střechu vlastními rukama (při zpracování všech vodorovných spojů).