Montáž podlahy vlastníma rukama v podkroví domu


Oprava podlah nezávisle. Montáž podlahy v podkroví v budově

\ t

Ložiskové prvky jsou nosníky a kulatiny, které jsou obvykle vyrobeny z jehličnatého dřeva. Jako desky můžete použít desky. Je velmi důležité, aby průsečík těchto desek odpovídal úseku nosníku. Upevnění podlahy v podkroví domu spočívá v tom, že desky nebo tyče jsou rozbité hřebíky v šachovém pořadí, což zajišťuje silný záběr prvků mezi sebou. Když provedete vlastní instalaci podlahy v podkroví, mohou být desky umístěny na hraně a navzájem upevněny.

Pro trvanlivější montáž stropů půdního prostoru musí být konstrukční prvky stropu vyříznuty do horních korun na celé šířce stěny. V kamenných objektech pod nimi jsou speciálně levá hnízda. Hnízda jsou vyráběna v širším spektru konstrukčních prvků, což vede ke snížení úbytku nosníků a ke zvýšení jejich životnosti. Při stohování nosníků je nutné vyloučit rozdíl ve výšce jejich umístění. Pak bude celá konstrukce pevně držet.

Pokládka stropů se provádí v hloubce nejméně 150 mm, před pokládkou by se měly ošetřit antiseptiky. Po pokládce jsou konce nosníků utěsněny maltou obsahující cement.