Oprava elektroinstalace

V každém okamžiku ve vašem bytě může být problém v systému napájení. Jednoduchéopravy elektroinstalacemohou být prováděny nezávisle bez použití elektrické energie.
V zásadě jsou všechny elektrické problémy rozděleny do dvou skupin: když chybí požadovaný kontakt nebo když je kontakt, ale nikoli tam, kde má být. Je nutné rozlišovat tyto typy poruch.
Pokud nemáte v bytě elektřinu, může to být způsobeno následujícími okamžiky. Nejběžnějším důvodem je automatické vypnutí proudu na napájecím zdroji. Zpravidla se při zkratu spustí stroj a napájení se vypne.
Takové automatické vypnutí chrání vedení v bytě před přetížením a požárem. Konstrukce stroje je opatřena bimetalovou deskou. Změní tvar, když je zařízení ostře zahříváno, když je obvod, a odemyká kontakty. Když tato deska vychladne, získá svůj původní tvar a uzavře elektrický obvod.
Zkrat ve vedení může být způsoben špatnou vidličkou v případě oxidace nebo rozbití vodičů, jakož i při vstupu do vodního tělesa. V Evropě se již dlouho používají bezpečné odlitky.
Dalším důvodem zkratu je přítomnost vlhkosti v okolí jakéhokoli místa zapojení, například na stěnách, kde dochází k zapojení. Vlhkost může dokonce způsobit zvýšení spotřeby elektroměru.
Izolace vodičů v časedojde k zastavení, vzniknou na něm trhliny. Čím větší je vlhkost na povrchu stěn, tím vyšší je pravděpodobnost uzavření kabeláže.
Stává se, že stroj nepracuje správně a neporušuje síť a případně může být vypálen elektrickými spotřebiči. To indikuje přetížení v síti, nebo že obsahuje výkonné nebo vadné elektrické zařízení.
Napětí je tak silné, že neodolává závitům pojistkových vložek. V tomto případě se můžete divit, jak sousedé ohřívají svůj byt. Být viníkem "smrti" pojistky - něčího vadného nebo samočinného elektrického ohřívače.
Kromě automatu jsou pojistky na rozvodné desce také chráněny kabelovým svazkem. Pokud tedy stroj z nějakého důvodu nebude fungovat, pojistka se určitě roztaví. Je třeba mít na paměti, že instalace "bug", a ne pojistky, může způsobit požár neúspěšné kabeláže.
Aby nedošlo k předčasnému provedení opravy elektroinstalace, nepokládejte na místo domácích vložek domácí pojistky - brouky. Mohou způsobit poškození spotřebiče a blesku. Brouk na rozvaděči ohrožuje vaši bezpečnost.
Intenzita proudu, na kterou se tato pojistka vypočítá, se umístí na její víčko. Pokud instalujete všechny pojistkové vložky, proud přesáhne proud uvedený na stroji, můžete ho jednoduše vypálit.
Pro opravu různých elektrických spotřebičůse při opravě elektroinstalace používají různé elektrické kabely a kabely .Všechny kabely a šňůry jsou technicky navrženy pro specifickou hodnotu proudové síly spotřebované zařízením a výměna poškozeného kabelu musí být stejná.
Pokud jste napájecí kabel přepnuli na slabý vodič, začne používat ohřáté železo nebo moderní pračky mohou být připojeny k síti pomocí tenkého, slabého vodiče, protože tato zařízení spotřebovávají velký proud.
Všechny kabely pro domácí spotřebiče, různá audio a video zařízení jsou určena především pro napětí do 250 V. Jedná se o dva vodiče různých barev, které jsou v polyvinylové obálce. Zapojení výkonných desek, žehliček, praček atd. Do elektrické sítě probíhá prostřednictvím silnějšího kabelu, chráněného látkovou vazbou před vnějším poškozením.
Někdy se elektrické rozvody v místnostech mohou lišit od obvodů a montážních řešení. Někdy předchozí majitelé ponechávají "zděděné" chyby na rozvaděči, další fáze nebo připojení k jednomu, ne tak mocnému, rozvaděči velkého množství spotřebitelů.
Bohužel se často o takových skutečnostech dozvědíme po kouři z krabice. Je třeba mít na paměti: v případě vznícení jakéhokoliv prvku vysílání je v první řadě nutné vypnout elektřinu v bytě a problém odstranit. Samozřejmě nemůžete zaplavit zapálenou zásuvku vodou.
K provedení opravy elektroinstalace,je třeba si pamatovat několik okamžiků:
- k práci je nutné vyčerpat místnost;
- nečinípřipojení osvětlovacích zařízení omezených pouze kliknutím na přepínač;
- Aby nedošlo k přehřátí, nepoužívejte žárovky s vysokým výkonem;
- při práci s elektřinou používejte nářadí s plastovou rukojetí;
- Při opravách kabeláže je nutné vědět, kde je fázový vodič umístěn ve vývodu.